pomoc  lidem v nouzi
v chudých zemích

Misijní sekretariát

Společnosti katolického apoštolátu
Pallotini

DUCHOVNÍ PODPORA MISIÍ

Budeme velmi rádi, když misie podpoříte modlitbou, která je pro naši práci zásadní. 

Děkujeme, že pomáháte tvořit lepší svět. Víme, že se modlíte za misionáře a na úmysl misií. Děkujeme vám za to!  

  •  MODLITBA ZA MISIONÁŘE:
    Dej, Pane, ať jsou misionáři schopní na celém světě sloužit svým bližním, kteří žijí a umírají v chudobě a v hladu. Skrze ruce misionářů dej všem potřebným jejich každodenní chléb a skrze jejich chápající lásku jim daruj život a radost. Amen.
Misijní růženec

"Chci dělat vše k Boží slávě." „Měl bych a chci působit mezi lidmi jako obraz nekonečné lásky.“ 
Sv. Vincenc Pallotti 

Sv. Terezie pochopila, že v křesťanském životě je důležitá velká láska a ne velké skutky.  

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Své dary můžete posílat na číslo účtu:  2801175352 / 2010
Měna: CZK    Fio banka, a.s.           

Pomáhat je opravdová radost!    
Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc. ​​Jen díky štědrosti našich dárců můžeme pomáhat lidem v nouzi v misijních zemích. Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují. ​Přidejte se k nám. Děkujeme za Váš dar!


Poštovní známky pro misie / Sběrné místo pro poštovní známky:
Otcové pallotini, Jámy 71, 592 32  Jámy

info

Korespondenční adresa / poštovní adresa:  
Misijní sekr​etariát
Společnost katolického apoštolátu 
Nová 2, 692 01 Mikulov

info@misiesac.cz 
+420 606 430 517

Misijní sekretariát na Slovensku: Pallotíni, Sološnická 20, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, 
+421 915 641 387, +421 243 191030 info@pallotini.sk