Věčné mše

 „Mše svatá ke cti Panny Marie, královny apoštolů“ 

Mše se nazývají „věčné“, protože každý den a navždy (to znamená, dokud naše Společnost existuje) se slaví 3 mše svaté za všechny živé i mrtvé, jednotlivě zapsané jménem a příjmením do Knihy věčných mší svatých. Věčné mše svaté - Dílo kněžských povolání -  jsou to mše slouženy v Společnosti katolického apoštolátu podle privilegia uděleného Svatým stolcem. Do věčných mší svatých lze zadat mrtvé i živé osoby (uveďte prosím, zda se jedná o žijící nebo zemřelou osobu). 
Živé osoby zapsané do věčných mší svatých se účastní „duchovních dober“ během svého života i po smrti.  Mše svaté slavíme jako pallotini  pro naše dobrodince a přátele, kteří pomáhají svou modlitbou, zbožným životem a hmotnými ​oběťmi při probouzení nových kněžských a řeholních povolání a podporují formaci našich seminaristů, aby se stali budoucími kněžími především v misijních zemích. 

Do slavení věčných mší svatých se ​může zapsat každý sám ​za sebe, případně zapojit i jiné osoby. To se může stát v důležitém okamžiku ​jejich života: během prvního svatého přijímání, biřmování, svatby, narozenin, jubilea ... Vepsaná osoba by si však měla být vědoma cílů Díla kněžských povolání, která jsou věčnými mšemi svatými. To znamená, že každý, kdo vstoupil do Díla, je obklopen naší pallotinskou modlitbou a vděčností i po smrti. 
Osoba zapsaná během svého života má podíl na plodech těchto mší svatých i po ​své smrti, takže není třeba o její smrti informovat. 
Milodar na věčné mše svaté je dobrovolný a je určen pro potřeby pallotinských formačních domů a podporuje proces formace studentů připravujících se na kněžskou službu v misijních zemích.  

Přijmi, Bože, dary, které ti přinášíme uprostřed nebezpečí, a dej, prosíme, aby se tvou velikou mocí
proměnily v pramen uzdravení a pokoje